Pravidlá súťaže

Tímy hrajú systémom každý s každým, každú nedeľu alebo v sobotu v časovom bloku od 12:00 do 20:00 (právo na zmenu vyhradené), zápas trvá 2x20 minút (čistý čas sa hrá len poslednú minútu zápasu ak by rozdiel v skóre bol 1 gól). Súpiska musí obsahovať minimálny počet hráčov podľa futsalových pravidiel a súpiska je otvorená. Za tím postupujúci do play-off môžu v play-off nastúpiť len hráči, ktorí odohrali v základnej časti minimálne 2 zápasy (predchádza sa tým neprirodzenému posilneniu tímu v play off). Prosíme Vás, aby ste si kontrolovali súpisky na stránke a najneskôr do jedného týždňa nás informovali o možnej chybe.

Počet hráčov na ihrisku 4 + 1, striedať môžu všetci hráči, ktorí sú na súpiske. Minimálny počet hráčov je 2 + 1, v prípade, že počet hráčov klesne pod tento počet, stretnutie končí kontumáciou. Lopta je špeciálna na halový futbal. Veľkosť lopty - č. 4 (kožená). V prípade nedostatočného rozlíšenia od súpera poskytne organizátor rozlišovacie dresy. Hráč nesmie mať na sebe nič, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť iného hráča, i jeho samotného (prívesky, náušnice, tvrdé obväzy, a pod.). Na každom zápase sú prítomní dvaja rozhodcovia.

Ostatné pravidlá Prestige league sú podľa pravidiel vymedzených medzinárodnou komisiou futsalu schválených FIFA (viď prílohu "Pravidla_futsalu.pdf")

Po odohraní zápasov v základnej časti, do štvrťfinále postúpi najlepšia šestica tímov. Mužstvá umiestnené na siedmom až desiatom mieste budú hrať „predkolo“ o postup do štvrťfinále vyraďovacej časti ligy.

Play off sa hrá systémom:
- Predkolo:
8 s 9
7 s 10
- Štvrťfinále:
1 s 8/9
2 s 7/10
3 s 6
4 s 5,

- Semifinále:
postupújuci zo štvrťfinále nastúpia proti sebe na základe rovnakého kľúča, ako bol použitý pri štvrťfinále, t.z. najvyššie postavený s najnižšie postaveným (v úvahu sa berie postavenie v tabuľke po základnej časti).

- O 3. miesto:
porazený s porazeným zo semifinále,

- Finále:
výhercovia zo semifinále.


Všeobecné zásady a pravidlá

Tímy sa musia prezentovať 20 minút pred zápasom v priestoroch krytej haly. Každý tím má k dispozícii šatňu na dobu 1 hodiny a občerstvenie počas zápasu. Každé stretnutie trvá 2 x 20 min. Počet bodov za víťazstvo 3 body, za remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. Pri rovnakom bodovom zisku rozhoduje za prvé vzájomné stretnutie, za druhé rozdiel skóre a za tretie väčší počet strelených gólov. V prípade zhody všetkých troch kritérií rozhodne žreb. Vo vyraďovacích bojoch v prípade nerozhodného výsledku nasledujú 3 pokutové kopy. V prípade odstúpenia tímu z hracieho dňa – všetky zápasy budú kontumované v prospech súpera v pomere 5 : 0.


Sankcie pri porušení pravidiel


Pri nešportovom správaní jednotlivca (hráča), a to predovšetkým, fyzické napadnutie rozhodcu alebo protihráča, je usporiadateľ oprávnený hráčovi udeliť zákaz hrania v súťaži na celý jeden hrací deň prip. dva hracie dni, vo výnimočných prípadoch na celú súťaž. Pri nešportovom správaní, a to predovšetkým urážka rozhodcov, je usporiadateľ oprávnený udeliť trest po úvažní na jeden prípadne dva hracie dni. Pri nešportovom správaní viacerých hráčov v tíme, a to predovšetkým, fyzické napadnutie rozhodcu alebo protihráčov je usporiadateľ oprávnený tímu udeliť 9-bodovú stratu do celkovej tabuľky a vylúčiť tím z celého hracieho dňa, v ďalších prípadoch potrestať jednotlivca v už uvedených sankciách. So sankciami za porušenie hracieho poriadku klient (spoločnosť) súhlasí. V prípade, že protest bude podaný po skončení hracieho dňa (v iný deň) bude trest stanovený podľa uváženia usporiadateľa. Výška sankcií sa môže zmeniť po zasadnutí Disciplinárnej komisie Prestige League.

Aktuálne oficiálne pravidlá futsalu (.pdf)

Doležité upozornenie:
Do zápasu Prestige League nesmie zasiahnuť (ani na jedno striedanie) hráč akojkoľvek najvyššej seniorskej národnej futbalovej súťaže a druhej najvyššej národnej futbalovej súťaže v ktoromkoľvek štáte. Taktiež do zápasu Prestige League nesmie zasiahnuť (ani na jedno striedanie) hráč akejkoľvek najvyššej seniorskej národnej futsalovej súťaže v ktoromkoľvek štáte. Pravidlo sa vzťahuje na konkrétnu sezónu a ročník Prestige League.

Ak vziknú pochybnosti na strane súpera o hráčovi v uvedenej veci, dotknutá strana môže danú okolnosť oznámiť organizátorovi do jedného týždňa od konca hracieho času zápasu. V prípade, že sa informácia potvrdí, zápas bude skontumovaný v prospech dotknutej spoločnosti pomerom 5:0.

Poznámka:
Hráč akejkoľvek senioskej najvyššej národnej futbalovej súťaže, druhej najvyššej národnej futbalovej súťaže a hráč akejkoľvek seniorskej najvyššej národnej futsalovej súťaže v ktoromkoľvek štáte je ten, ktorý aspoň raz zasiahol do hry v súťažnom zápase v prebiehajúcej konkrétnej sezóne, vrátane národných pohárov.Final three - konečné poradie

Poradie Tím Počet bodov
1. FPD&HDC 6
2. B2B 3
3. Allianz SP 0

viac...

Final three - 18.2.2018

18:00 Allianz SP B2B 0:3
16:45 FPD&HDC B2B 4:2
17:30 Allianz SP FPD&HDC 3:6
 

viac...

Na oživenie


Partneri Prestige League